Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Focussen

Voor wat betreft golfen houd ik de volgende volgorde aan: nadenken, concentreren en focussen.

Nadenken

We gaan eerst nadenken wat we moeten doen, wat er moet gebeuren: hoe ver moeten we slaan, is dit met een slag te halen, welke stok(ken) hebben we hiervoor nodig. De volgende gedachten zijn meer gericht op de set up: hoe moet ik gaan staan, oplijnen, voelt mijn grip goed aan, sta ik op beide benen in balans. Veel van mijn leerlingen geven aan dat ze teveel na moeten denken. Mijn standaard antwoord is dan dat ze aan te veel dingen denken.

Concentreren

Concentreren is het samenbrengen van een aantal gedachten tot een bruikbaar geheel. Een bruikbaar geheel voor het op een goede manier uitvoeren van de golfswing. Concentreren heeft direct te maken met aandacht. We brengen dus alle gedachten samen naar een punt waar de aandacht op gericht moet zijn. Hier heeft u een professional voor nodig om samen met u te komen tot een handvat waarmee u verder kunt, waar u houvast vindt om uw golfswing op een soepele manier uit te kunnen voeren. Uw gedachte ordenen tot een bruikbaar geheel.

Door vragen te stellen en goed op uw antwoorden te letten komt u samen uw professional tot een swing gedachte. Een aandachtspunt in uw swing waar uw aandacht naar gericht moet zijn om rustig de beweging uit te kunnen voeren.

Deze gedachte is voor iedereen een andere. Vandaar dat u door de vragen en de antwoorden samen met uw golfpro tot een swing gedachte moet komen. Verschillende swing gedachten komen met name voort uit de verschillende leerprocessen en waarnemings eigenschappen van mensen, zoals: visueel, auditief en tactiel. Iemand die gevoelsmatig dicht bij zijn of haar lichaam zit zal weinig kunnen doen met een swing gedachte die over de handen of de armen gaat. Of, iemand met een hoge basis (spier) spanning zal weinig kunnen met het herhalen van een commando dat hij moet ontspannen.

Concentreren betekent dus het op de juiste manier richten van de aandacht naar de juiste punten in de beweging om de hersenen een zo goed mogelijk signaal af te laten geven aan de spieren.

Focussen

En hier komt het focussen om de hoek zetten. Ik zeg wel eens tegen mijn leerlingen dat ik in de afgelopen 37 jaar dat ik golf nog nooit heb nagedacht wanneer en hoe ik mijn swing moet beginnen. De concentratie gaat over in een bepaalde focus en op het moment dat ik er klaar voor ben begint mijn golfswing.

Daarnaast heb ik me bij het putten en chippen of pitchen nog nooit geconcentreerd op mijn handen of de hoogte die de bal bij het chippen moest bereiken. Ik heb me alleen maar gefocussed op de afstand die ik moest overbruggen en vervolgens heb ik op gevoel een swing gemaakt waardoor de bal in of in de buurt van de hole terecht kwam.

Anders gezegd, nadenken is een puur actieve bezigheid, concentreren is een gedeeltelijke stap naar het onderbewustzijn en focussen een staat van het brein die we vanzelf bereiken waarna de swing begint.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact