Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Golfregel 12 t/m 15

Golfregel 12 - Zoeken naar en identificeren van de bal

U mag maximaal 5 minuten zoeken naar uw golfbal. Binnen deze 5 minuten moet uw bal ook als zodanig geïdentificeerd zijn. Als u de bal vindt na deze 5 minuten moet u de bal als verloren beschouwen en handelen volgens regel 27.

Golfregel 13 - Bal spelen zoals hij ligt

U moet de bal te allen tijde te spelen zoals u hem aantreft. Behalve als u hem onspeelbaar verklaart, zie golfregel 28. U mag uw stand innemen maar daarna niets meer doen om de ligging van de bal te verbeteren of de lijn van uw voorgenomen swing te verbeteren.

Golfregel 14 - De bal slaan

U mag tijdens het slaan van de bal geen hulpmiddelen gebruiken of aannemen. Iemand mag bijvoorbeeld niet bij hevige regen een paraplu boven uw hoofd houden. Zelf mag u dat wel.

Golfregel 15 - Verkeerde bal

Een verkeerde bal is elke andere bal dan:

  1. uw bal in spel
  2. een door u geslagen provisionele bal (zie regel 27)
  3. een door u geslagen tweede bal in strokeplay (zie regel 3)

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact