Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Golfregel 20 - Opnemen, droppen en plaatsen

Golfregel 20 gaat over het opnemen, droppen en plaatsen van de bal. Onthoud de belangrijkste zaken van deze regel en voorkom fouten bij het opnemen van de bal.

Een bal die volgens een regel mag worden opgenomen moet altijd gemarkeerd worden. Is de plaats waar de bal moet liggen exact bekend dan moet de bal worden teruggeplaatst. Praat men hierbij over 1 of 2 stoklengten of een rechte lijn (zie golfregel 26 en 28) dan dient de bal gedropt te worden.

Wordt een bal op de afslagplaats gedropt dan mag deze op een tee gezet worden. Bij niet markeren of niet aangeven aan de marker krijgt de speler een strafslag.

Zeven situaties uitgelicht

Hieronder staan zeven situaties waarbij u zou kunnen twijfelen of iets over het hoofd zou kunnen zien. Tevens maken we hier duidelijk of u moet plaatsen dan wel droppen.

  1. Een bal die op de green ligt mag ALTIJD worden opgenomen en schoongemaakt. Markeer de bal eerst. Op de green wordt meestal afgesproken dat de bal zonder melden mag worden opgenomen.
  2. Als u volgens regel 24 (vast obstakel) of regel 25 (abnormale terreinsomstandigheden, bijvoorbeeld GUR en tijdelijk water) zonder strafslag de belemmering mag ontwijken dan moet u de bal droppen en niet plaatsen. De bal mag hier worden schoongemaakt.
  3. Heeft u de bal in een waterhindernis geslagen en kunt u hem van daar uit niet spelen, dan moet u een bal droppen volgens de mogelijkheden beschreven in regel 26.
  4. Als u een bal wilt spelen vanaf de plaats waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld, moet u de bal daar droppen. Is dat op de afslagplaats dan mag u de bal weer op een tee zetten. Mocht dit op de green gebeuren dan moet u de bal (natuurlijk) plaatsen. Schoonmaken mag!
  5. Als u de bal moet opnemen om te kunnen identificeren of omdat de medespeler anders last heeft van de bal, moet u de positie van de bal eerst markeren. Dan neemt u de bal op en mag hem zover schoonmaken als nodig is om hem te  identificeren. Op de green mag u de altijd, dus helemaal schoonmaken. In beide gevallen moet u de bal terug plaatsen en dus niet droppen.
  6. Als u de bal vanuit een dropping zone speelt, dan doet u dat nadat u de bal in het als zodanig gemarkeerde gebied heeft gedropt. De bal mag wel buiten de dropping zone tot stilstand komen en zelfs dichter bij de hole, als hij maar het gebied van de dropping zone eerst raakte en niet meer dan twee stoklengte verrolt. Speel de bal vervolgens zoals hij ligt, hoe hij ook ligt.
  7. Als u een bal heeft gedropt in plaats van geplaatst, of andersom, neemt u de bal op en herstelt u de vergissing voordat u de volgende slag doet. Doet u dit niet, dan krijgt u 2 strafslagen in strokplay of verlies van de hole in matchplay.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact