Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Golfregel 23 t/m 26

Golfregel 23 - Losse natuurlijke voorwerpen

Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal verwijderd worden behalve uit een hindernis. Beweegt uw bal bij het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp dan krijgt u 1 strafslag volgens golfregel 18. Een grasspriet die aan een bal kleeft, is geen los natuurlijk voorwerp.

Golfregel 24 - Obstakels

Alles wat in de baan kunstmatig is, noemen we een obstakel. Meest voorkomende voorbeeld hiervan is wel de hark in een bunker. Een los obstakel mag overal worden verwijderd. Beweegt hierbij uw bal dan volgt geen strafslag, maar moet de bal wel worden teruggeplaatst.

Een vast obstakel (afhankelijk van een plaatselijke regel bijvoorbeeld een verhard pad) mag worden ontweken. U bepaalt dan het punt (niet dichter bij de hole) vanwaar u met uw swing en uw stand geen last meer heeft van het obstakel.

Vanaf dit punt meet u een stoklengte en dropt u de bal niet dichter bij de hole. Voor dit ontwijken volgt geen strafslag. U dient deze handelingen te melden aan uw marker en de positie van de bal te markeren. Maakt u een fout in deze procedure dan volgt alsnog een strafslag.

Golfregel 25 - Abnormale terreinomstandigheid, ingebedde bal en verkeerde green

Abnormale terreinomstandigheden zijn: grond in bewerking, tijdelijk water, een konijnenhol en een molshoop. Bij al deze omstandigheden mag de speler de omstandigheid zonder straf ontwijken volgens dezelfde procedure als bij het vaste obstakel. Bij de verkeerde green, alsook bij een plaatselijke regel in geval van Grond in bewerking, moet de speler de omstandigheid ontwijken.

Bij een ingebedde bal mag de speler de bal zonder straf droppen, zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag. Voor de volledigheid, in alle voorkomende gevallen moet de bal gemarkeerd worden alvorens hij wordt opgenomen.

Grond in bewerking wordt aangegeven door blauwe paaltjes. Op veel banen is het verplicht om een bal die in grond in bewerking ligt te droppen, zonder strafslag. Dit noemen we een zogenaamde ‘local rule’ die boven een regel uit het regelboek gaat.

Bij tijdelijk water in de bunker moet de bal in de bunker gedropt worden. Indien dit niet mogelijk is, wordt de bal buiten de bunker gedropt met bijtelling van een strafslag. In dit geval is het verstandig als een wedstrijdcommissie de betreffende bunker in het geheel als grond in bewerking definieert.

Golfregel 26 - Waterhindernissen

Een gewone waterhindernis, gemarkeerd door gele paaltjes, loopt dwars over de fairway heen. Een laterale hindernis, gemarkeerd door rode paaltjes, loopt langs de fairway. Bij de gewone waterhindernis heeft u als u besluit de bal niet te spelen, twee mogelijkheden om het spel voort te zetten. Beide opties geven u een strafslag.

  1. Trek een lijn vanuit de hole door het punt waar uw bal de grens van de waterhindernis het laatst heeft gekruist en drop uw bal op deze lijn zover naar achter als u wilt.
  2. ga terug naar de plaats vanwaar u de bal het laatst heeft geslagen.

Bij een laterale waterhindernis heeft u als extra optie dat u de bal binnen twee stoklengtes dropt vanaf het punt (het meetpunt) waar uw de grens van de hindernis het laatst gekruist heeft.

Meld hetgeen u doet aan uw marker en markeer altijd uw bal als u hem opneemt. Markeer indien anders ook het meetpunt. Onthoud dat u ook in een waterhindernis uw stok niet op de grond mag zetten, noch losse natuurlijke voorwerpen weg mag halen, noch een oefenswing mag maken.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact