Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Golfregel 27 & 28

Golfregel 27 - Bal verloren of buiten de baan, provisionele bal

Zoals in regel 12 wordt beschreven, is een bal verloren als hij binnen 5 minuten vanaf het moment dat men begint met zoeken, niet gevonden en geïdentificeerd is. Evenals bij ‘buiten de baan’ (out of bounds) moet de speler terug naar de plaats vanwaar de bal het laatst geslagen is, met bijtelling van een strafslag.

Herken het verschil: bij een waterhindernis en bij een onspeelbare bal mag men terug en bij een situatie als in regel 27 moet men terug. Om niet helemaal terug te hoeven lopen kan men in voorkomende gevallen een ‘provisionele’ bal spelen (een soort reservebal). Indien de bal in het spel gevonden wordt of niet ‘out of bounds’ blijkt te zijn, speelt men met deze bal verder en raapt men de ‘provisional’ op zonder bijtelling van een slag. Indien de bal in het spel inderdaad ‘verloren’ of ‘out of bounds’ is, speelt men na bijtelling van een strafslag door met de provisionele bal.

Een bal is ‘out of bounds’ als hij helemaal buiten de baan is. De grens wordt bepaald door de binnenranden van de witte paaltjes. De paaltjes zelf staan dus buiten de baan en zijn geen vast obstakel zoals in regel 24 wordt beschreven.

Golfregel 28 - Onspeelbare bal

Een golfbal is onspeelbaar als een speler hiertoe beslist. Een speler heeft 3 opties om het spel voort te zetten. In alle beschreven gevallen krijgt u 1 strafslag.

  1. Drop de bal binnen 2 stoklengtes van het meetpunt (het gemarkeerde punt waar de bal lag).
  2. Trek een lijn vanuit de hole door het meetpunt en drop de bal op deze lijn zover als u wilt naar achter.
  3. Ga terug naar de plaats vanwaar de bal het laatst werd geslagen.

Voor de volledigheid vermelden we hier dat u de bal in een waterhindernis niet onspeelbaar kunt verklaren. Mocht u de bal in een bunker onspeelbaar verklaren dan moet u de bal volgens hierboven beschreven opties 1 en 2 in de bunker droppen.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact