Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Golforganisaties in Nederland

Welke organisaties zijn er in Nederland bezig met het in goede banen leiden van de golfsport voor alle mogelijke partijen?

1. De Nederlandse Golf Federatie

De oudste, van oudsher behartigt de NGF de belangen van alle golfers in Nederland. Zoals banen als spelers kunnen aankloppen bij de NGF met vragen over bijvoorbeeld wedstrijden maar ook regels en bijvoorbeeld baanonderhoud. Vanaf eind jaren tachtig, de tijd dat golf een sterk groeiende sport werd, zijn er meerdere partijen ontstaan.

2. De Nederlandse Vereniging van Golfbaan expoloitanten

De NVG is ontstaan uit Golfbaan exploitanten omdat tegenover de spelers de belangen van de golfbanen te behartigen. Omdat ook in de golfwereld steeds meer geld omgaat worden de gezamenlijke commerciele belangen mede door de NVG behartigd.

3. De Professional Golfers Associatie Holland

De PGA Holland is de organisatie die de zaken voor de golfprofessionals in Nederland regelt zoals wedstrijden, opleidingen en de zakelijke en operationele belangen naar andere organisatie toe. De PGA Holland werkt nauw samen met de Europese organisatie met name aangaande de opleidingen.

4. 'Virtuele' golfclubs

Tot slot zijn er sinds een aantal jaren meerdere ‘virtuele’ golfclubs. Deze zijn er voor de golfers die om wat voor reden dan ook geen lid zijn van een golfclub. Ook voor deze golfers worden wedstrijden georganiseerd.

Een van de organisaties waarover u in de (golf)kranten leest is ‘Golf Team Holland’, een initiatief van een aantal personen en organisaties die in samenwerking met de NGF de nieuwe jonge professionals begeleidt die de stap wagen van de amateur status naar het professionele wedstrijdcircuit.

De begeleiding bestaat vooral uit het ondersteunen bij technische, zakelijk en management zaken. Meest bekende spelers zijn Christel Boeljon (2011 Solheim Cup) en Tim Sluiter. Joost Luiten heeft GTH vorig jaar verlaten.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact