Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Golf scorekaart

Voordat u gaat beginnen aan uw golfwedstrijd ontvangt u in de shop van de golfbaan of van de wedstrijdcommissie uw scorekaart. Op deze scorekaart ziet u heel wat kolommen en vakjes staan. Enerzijds vindt u informatie die van belang is om op de betreffende golfbaan te spelen. Anderzijds kunt u uw eigen score op deze kaart bijhouden. Het op de juiste manier invullen van de scorekaart is van belang om een geregistreerde handicap te kunnen behalen, of om uw golf handicap bij te kunnen houden en te verbeteren. Aan de hand van de scorekaart van Burggolf Zoetermeer zullen we u stap voor stap informeren over de wijze waarop u de golf scorekaart dient in te vullen.

De voorzijde van de scorekaart

Aan de voorzijde van de scorekaart staat vaak de plattegrond van de golfbaan en relevante algemene informatie, zoals de naam van de golfbaan waarop u speelt, het adres, de website en het telefoonnummer.

De achterzijde van de scorekaart

De achterzijde van de scorekaart geeft, mits juist ingevuld, een volledig overzicht van de gegevens van de speler, de wedstrijdvorm en de betreffende scores van de holes, resulterend in een behaalde eindscore. Hieronder zal stapsgewijs een toelichting op de betreffende kolommen worden gegeven:

Algemene gegevens van de golfspeler

 • Competition = het soort wedstrijd dat wordt gespeeld. Indien u vriendschappelijk gaat spelen kunt u dit veld leeg laten.
 • Member code =  het NGF-nummer dat op uw GVB-pas staat. Bijv. 854793.
 • Date & Time = de datum en tijd dat u start met uw golfwedstrijd.
 • Player A = de naam van de eerste speler
 • Player B = de naam van de tweede speler
 • Exact handicap = hier vult u de betreffende geregistreerde handicap in.
 • Playing handicap = de handicap waarmee u de betreffende golfbaan mag spelen. Dit wordt bepaald door de moeilijkheidsgraad van de golfbaan waar u gaat spelen. In ieder clubhuis hangt een overzicht waarop u de ‘playing handicap’ kunt aflezen.
 • Strokes received = het totaal aantal extra slagen dat u mee krijgt op de betreffende golfbaan. Ook dit kunt u aflezen in het overzicht dat bij ieder clubhuis hangt.

Registratiegegevens van de golfspeler

 • Stableford points or Par result = uw behaalde eindscore
 • Name marker = de naam van de persoon die uw scores invult en controleert. Wanneer u een zogenoemde ‘Qualifying card’ gaat lopen voor uw handicap registratie dient u altijd een marker te hebben aangewezen die uw score gaat noteren. Aan het begin van de ronde dient u uw scorekaart aan uw marker te overhandigen.
 • Marker’s signature = na afloop van de speelronde dient de marker zijn handtekening in dit veld te plaatsen.
 • Player’s signature = na afloop van de speelronde dient de speler zijn handtekening in dit veld te plaatsen.
 • Total score OUT = de eindscore in aantal slagen van de eerste 9 holes.
 • Total score IN = de eindscore in aantal slagen van de tweede 9 holes.
 • Total score STROKES = het totaal aantal slagen dat u op basis van uw handicap over de totale 18 holes mocht doen.

Qualifying kaart aanvragen t.b.v. handicap registratie

Als u een ‘Qualifying kaart’ wilt spelen moet u dit vooraf melden in de betreffende golfshop. De medewerker plakt dan een gele sticker op uw scorekaart die dient als bewijs dat u voor de handicap registratie gaat spelen. Een scorekaart van een officiële wedstrijd is in principe altijd ‘Qualifying’.
Wanneer u een Qualifying kaart gaat lopen dient u vooraf een Marker te hebben aangewezen. Dit is een medespeler aan wie u uw eigen scorekaart overhandigt en die voor u de betreffende scores bijhoudt. Na afloop wisselt u de scorekaarten weer om, controleert de scores en plaatst beiden uw handtekening.
U dient uw Qualifying kaart in te leveren bij de betreffende wedstrijdcommissie of online via een golfvereniging te uploaden.

Local Rules

Rechts op de scorekaart worden de Local Rules aangegeven. De Local Rules zijn de regels die uitsluitend voor de betreffende golfbaan gelden. Deze regels worden opgesteld aan de hand van de geldende R&A- en USGA-richtlijnen. 

Local Rules worden beschreven omdat er zich op de golfbaan specifieke situaties voor kunnen doen die niet in het regelboekje staan beschreven. Bekijk deze regels dus goed voordat u de golfbaan in gaat. Het opvolgen van de Local Rules is namelijk verplicht!

De scores invullen op de scorekaart

Per gespeelde hole dient u de betreffende score correct in te vullen, dit is zeker van belang wanneer u voor uw handicap registratie gaat spelen. Hieronder een uitleg van de betreffende kolommen op uw scorekaart:

 • Hole = het nummer van de hole die u gaat spelen. OUT is de aanduiding van de eerste 9 holes, genummerd van 1 t/m 9 en IN is de aanduiding van de tweede 9 holes, genummerd van 10 t/m 18.
 • Marker’s score = hier vult de aangewezen marker zijn eigen score in. De score is het aantal slagen dat hij over de betreffende hole heeft gedaan.
 • Stableford = het aantal Stableford punten dat de Marker heeft behaald op de betreffende hole. Het aantal Stableford punten rekent u altijd uit na uw speelronde op basis van de betreffende handicap van de Marker.
 • White = de afstand in meters van de betreffende hole voor de mannelijke professional. Professionals moeten vanaf de witte tee afslaan. Ook wel ‘Back Tee’ genaamd.
 • Yellow = de afstand in meters van de betreffende hole voor de mannelijke amateur. Amateurs moeten vanaf de gele tee afslaan. Ook wel ‘Medal Tee’ genaamd.
 • Par = het aantal slagen dat u over een bepaalde hole mag doen. Op basis van de lengte van de hole is de norm vooraf vastgesteld op 3, 4 of 5 slagen.
 • Stroke Index = de moeilijkheidsgraad van de betreffende hole, altijd genummerd van 1 t/m 18. Stroke index 1 is de moeilijkste hole van de baan en stroke index 18 dus de makkelijkste hole van de golfbaan. Stroke indexes van een golfbaan zijn altijd vooraf door een commissie vastgesteld. Deze kolom is van belang, omdat u hiermee de behaalde Stableford punten dient uit te rekenen. Het aantal extra slagen dat u mee krijgt op basis van uw eigen handicap moeten namelijk worden geteld over de moeilijkste holes van de baan.
 • A = hier wordt de score van Speler A ingevuld. De score is het aantal slagen dat hij over de betreffende hole heeft gedaan.
 • Stableford = het aantal Stableford punten dat speler A heeft behaald op de betreffende hole. Het aantal Stableford punten rekent u altijd uit na uw speelronde op basis van de betreffende handicap van speler A.
 • B = hier wordt de score van Speler B ingevuld. De score is het aantal slagen dat hij over de betreffende hole heeft gedaan.
 • Stableford = het aantal Stableford punten dat speler A (en B) heeft behaald op de betreffende hole. Het aantal Stableford punten rekent u altijd uit na uw speelronde op basis van de betreffende handicap van speler A (en B).
 • Blue = de afstand in meters van de betreffende hole voor de vrouwelijke professional. Vrouwelijke professionals moeten vanaf de blauwe tee afslaan. Ook wel ‘Back Tee’ genaamd.
 • Red = de afstand in meters van de betreffende hole voor de vrouwelijke amateur. Vrouwelijke amateurs moeten vanaf de rode tee afslaan. Ook wel ‘Medal Tee’ genaamd.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact