Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

In of uit de bunker

Techniek van de bunkerslag

Naast de waterhindernis is de bunker een van de meest bang makende onderdelen van een golf hole. Direct na het moment dat een speler weet dat zijn of haar golfbal in een bunker ligt, gaan er een aantal seinen minstens op oranje zo niet op rood.

Problemen van een bunkerslag

De gevolgen hiervan zijn duidelijk: er treedt vaak een dusdanige verkramping op dat van een normale golfswing geen sprake meer kan zijn terwijl dit juist in of vanuit een bunker noodzakelijk is. De meeste mensen gaan dan de fout in bij een bunkerslag omdat ze iets anders gaan doen dan ze gewend zijn. Ik wil hier dus mee zeggen dat het er niet zo zeer om gaat hoe men de bal uit de bunker slaat maar meer om de manier waarop men de bunker in loopt. Daarnaast is het grootste probleem van een bunkerslag de afstand en dus niet het feit om de bal uit de bunker te slaan.

Natuurlijk horen we van iedereen en anderen dat we het blad open moeten zetten en dat we in het zand moeten slaan. Twee dingen die ik in mijn bunkerlessen zelden of nooit propageer. Het openzetten van het clubblad helpt de bal hoger uit de bunker te krijgen maar is zeker geen voorwaarde om datzelfde doel te bereiken. Nadelig effect van een open slagvlak is dat leerlingen (zeker in het begin) een ander gevoel krijgen bij hun beweging en dus iets anders gaan doen. Ten tweede impliceert het in het zand willen slaan een neerwaartse beweging terwijl het juist bij een bunkerslag van groot belang is een voorwaartse beweging te maken.

Bunkerslag leren

Ik begin mijn ‘bunker’ les dan ook altijd voor de bunker. Ik laat mijn leerlingen een comfortabele swing maken. Vanuit deze swing gedachte zien de leerlingen dat de bal meer dan voldoende hoogte bereikt om absoluut geen last te hebben van de bunker. Belangrijk hierbij is echter dat zij even het doel buiten beschouwing laten. De afstand is dus in eerste instantie niet belangrijk. Golfers moeten zichzelf ervan overtuigen dat:

  • a. de swing er een is zoals iedere andere en
  • b; dat de te bereiken hoogte geen probleem is.

Ik hoop dan altijd maar dat ze hierdoor meer gaan swingen en mede daardoor minder vanuit hun handen gaan slaan om de bal de lucht in te frommelen. Mijn ervaring leert dat dit werkt.

Als deze beweging een beetje onder controle is gaan we vervolgens pas kijken hoe groot de te maken swing dient te zijn om naar een bepaald doel toe te slaan. Daarbij zeg ik altijd: beter 5 meter te ver dan 1 centimeter te kort is. Verzeker uzelf ervan dat de bal in ieder geval niet te kort is: anders gezegd, beter te ver eruit dan dat hij net blijft hangen tegen de rand en terug rolt.

Techniek van de bunkerslag

Bouw een stevige stand op in het zand, maak een rustige backswing vanuit de schouders naar rechts, vervolgens gaan de polsen een beetje knikken en draaien we vanuit de heupen naar links door de bal heen. De armen volgen zeker hier de beweging als vanzelf zodat de stok makkelijk door het zand heen glijdt. Blijf bij de aangeleerde techniek en leer u zelf hoe groot de swing moet zijn voor een bepaalde afstand.

Faiway Bunker

Tot slot hebben we de ‘fairway-bunker’: het enige dat hier verandert is dat de bal iets meer naar de rechtervoet ligt in de stand. Verder maakt u weer uw gewone swing en wordt de keuze voor de stok bepaald door de hoogte van de bunker rand en hoever u hier vanaf ligt. In theorie kunt u met elke stok uit een bunker slaan, het is slechts een kwestie van vertrouwen of het wel of niet lukt.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact