Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Golfswing gedachte

Als we leren golfen, doen we dat natuurlijk stapsgewijs. Per stap leren we de golfswing aan totdat het een soepele beweging is in ons eigen bewegingsritme. Per stap moet de speler dus nadenken waar hij of zij naar toe beweegt en op welk moment in de golfswing de volgende stap wordt ingezet en tot waar deze doorloopt.

De natuurlijke golfbeweging

We hebben het elders op de website gehad over de ‘natuurlijke posities’: de fysieke posities tot waar het lichaam nog comfortabel beweegt. Om een natuurlijke beweging te maken tijdens de golfswing, adviseren wij u om voorafgaand aan de golfswing na te denken over de stappen en dit niet te doen tijdens het maken van de swing. Wanneer u bijvoorbeeld gaat putten en de putter goed heeft neergezet, dan hoeft u daar daarna dus niet meer aan te denken. Ga na de voorbereiding dus niet alle facetten van de golfswing stap voor stap volgen met uw gedachte, want dan krijgen we een soort robotbeweging en die staat ver van ons natuurlijke bewegingsritme af.

Nadenken, concentreren en focussen

In het stuk over concentratie hebben we het gehad over de volgorde: nadenken, concentreren en focussen. Dit is zoals het zou moeten gaan. Eerst gaan we bedenken wat we allemaal moeten doen. Bijvoorbeeld bij het putten: eerst de putter neerzetten, dan de voeten dezelfde richting opzetten, vervolgens de putter vastpakken, daarna voelen we of we in een goede houding staan, waarna we als laatste naar de hole kijken om de afstand in ons brein te zetten. Tot slot maken we de swing, waarna de golfbal in de hole rolt of er zo dicht bij eindigt zodat deze er met een tweede putt in gaat.

Pre swing routine

Het is dus zaak om jezelf aan te leren maar aan één ding tegelijk te denken. Het heeft geen zin aan een comfortabele houding te denken als ik mijn voeten nog niet heb neergezet. Het heeft geen zin om de afstand te bekijken als ik de golfclub nog niet heb vastgepakt. Het is dus van belang een goede volgorde aan te leren waarin we nadenken voordat we de fases van concentreren en focussen in kunnen gaan. Deze volgorde heet de ‘pre swing routine’. Het aanleren van deze volgorde leidt dus tot een gedachte: de golfswing gedachte.

Wat is een golfswing gedachte?

Een voorbeeld: ik sta recht voor een spiegel en ik draai mijn hoofd naar de rechterkant van de spiegel. Als ik nu naar het midden van de spiegel wil kijken kan ik dit met mijn ogen doen, ik kan mijn hoofd in dezelfde positie houden en met mijn ogen naar het midden van de spiegel kijken. Dit zal spierspanning geven in mijn ogen en op den duur ook in mijn nek. Natuurlijk zie ik dan wat ik wil zien, namelijk het midden van de spiegel. Maar het is makkelijker om mijn hoofd naar het midden van de spiegel te draaien, zodat ik gewoon vooruit kan kijken.

Waarom dit voorbeeld? Ik wil hiermee aangeven dat ik op verschillende manieren mijn doel kan bereiken maar dat de ene manier makkelijker en meer ontspannen is dan de andere. Ik kan een tussenoplossing kiezen door mijn ogen te draaien waardoor ik op een gegeven moment moe zal worden of ik kan verder terug denken naar de basis waardoor ik makkelijker tot het gewenste doel kom en eigenlijk helemaal niet moe wordt. Dit laatste zal leiden tot een swing gedachte die kan leiden tot het focussen waardoor de golfswing kan beginnen vanuit een natuurlijk bewegingsritme.

Als ik golfles geef, vraag ik over het algemeen veel aan mijn leerlingen. Ik wil namelijk weten hoe ze denken, maar zeker ook wat ze denken. Op die manier kunnen we samen tot een swing gedachte komen die bij de leerling past en waardoor het beste resultaat gehaald kan worden. Als ik iets voorkauw zullen ze dit makkelijk en snel vergeten. Op het moment dat ik ze zelf iets laat bedenken, zullen ze het veel langer onthouden zodat ze het makkelijk mee de baan in kunnen nemen.

Als we een swinggedachte hebben, is het van belang hieraan vast te houden en hier vertrouwen in te (blijven) houden. Vaak hoor ik dat iemand zijn golfswing in de baan kwijt is en er dan niet meer uitkomt, zichzelf niet kan corrigeren. De golfer heeft tijdens de golfles of tijdens het oefenen geleerd om aan één ding tegelijk te denken in plaats van de hele golfswing in zijn gedachte te volgen. Als het op de golfbaan misgaat, is het dus belangrijk steeds aan dezelfde gedachte vast te houden. Dus ook als het een aantal keer achter elkaar misgaat. Twijfel is de doodsteek voor de door ons aangeleerde techniek!

Conclusie

Ga met uw professional aan de slag om uit te vinden waar de eventuele fout in uw golfswing zit, waar de fout dus begint. Meestal zit de fout eerder dan uzelf denkt. U voelt bijvoorbeeld dat u uw armen intrekt terwijl dat feitelijk komt omdat u niet doordraait vanuit uw lichaam en waardoor de armen dus niet verder kunnen.

Kom samen met uw professional tot een swing gedachte en hou daaraan vast. Ontwikkel een swinggedachte voor zowel de golfswing als voor het chippen, pitchen en het putten. Deze swinggedachte kan in een  later stadium veranderen. Op het moment dat u verder bent in uw techniek, dan zal de swing gedachte ook veranderen. Uiteindelijk komt u wel uit bij één  swinggedachte, maar dan zijn we op een spelniveau waar we waarschijnlijk uiteindelijk naar streven en dat duurt nog even, helaas.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact