Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Positie van de golfbal

Golfbal positie instructievideo's

Juiste golfbal positie bij IJzers

Stand voordat u de golfswing gaat maken bij uw ijzers:

  • Kleine golfswing = linker en rechterbeen gelijke afstand van golfbal
  • Grote golfswing = linkerhak op 1/3 en rechterhak op 2/3

Juiste golfbal positie bij Hybride, Houten en Driver

Stand voordat u de golfswing gaat maken bij uw hybride, houten en driver:

  • Uw linkerhak dient ter hoogte van de golfbal te staan.

Juiste balpositie bepaalt de richting van de golfbal

De positie van de golfbal in uw stand voordat u de golfswing gaat maken is van belang voor de richting van de bal. Indien u een ‘volle’ golfswing gaat maken en de golfbal ligt te veel naar het midden dan zal de bal eerder naar rechts gaan.

Zo bepaalt u de stand t.o.v. de golfbal

De balpositie heeft in eerste instantie te maken met het zwaartepunt in uw golfhouding en op de tweede plaats uw gewichtsverplaatsing. Tot slot is de positie van het slagvlak ten opzichte van de shaft van belang. Dit bepaalt namelijk wanneer u de golfbal gaat raken in de terugzwaai van de golfswing.

Balpositie met uw IJzers bij ‘kleine’ golfswing

Het zwaartepunt van uw golfswing ligt achter uw borstbeen, in het midden dus. Als u weinig tot geen gewichtsverplaatsing heeft, zoals bij het chippen en pitchen, blijft dit zwaartepunt op dezelfde plek dus moet uw balpositie in het midden van uw stand zijn. U staat met uw rechter en linkerbeen op dezelfde afstand ten opzichte van de golfbal.

Balpositie bij uw IJzers bij ‘grote’ golfswing

Doordat er bij het maken van een volle golfswing gewichtsverplaatsing optreedt, verschuift het zwaartepunt iets naar links en gaat de balpositie dus iets naar voren in de stand. Hierdoor dient u met uw benen een bredere stand in te nemen en heeft u uw linkerhak op 1/3 vanaf de golfbal staan en uw rechterhak op 2/3 vanaf de golfbal (vanuit een rechtshandige golfspeler bekeken).

Balpositie bij uw Driver en Houten golfclubs

De juiste balpositie bij een hybride, houten golfclub en driver is anders dan bij een golfijzer omdat het slagvlak van deze golfstokken meer naar voren staat (slagvlak zit vóór de 'shaft'). Hierdoor moet de balpositie ook meer naar voren en om die reden neem je de juiste stand in voor het maken van een golfswing met de hybride, driver of houten als je met je linkerhak ter hoogte van de golbal staat (vanuit een rechtshandige golfspeler bekeken).

Controleer altijd de positie van de golfbal

Het is van belang dat u bij iedere golfswing controleert of u de juiste stand heeft ingenomen. Een klein foutje heeft namelijk grote gevolgen voor de juiste richting. Dus al heeft u nog zo’n mooie golfswing, als de balpositie niet goed is blijft u achter de feiten aanlopen…

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact