Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Geduld houden tijdens het golfen

Lessen, oefenen, spelen en…

Leren golfen is een combinatie van lessen, oefenen en spelen, in welke volgorde dan ook. We moeten een bepaalde techniek aanleren op basis van onze fysieke mogelijkheden. Vervolgens gaan we ons, door te oefenen, deze technieken eigen maken om ze in de baan in de praktijk te brengen. Feitelijk willen we golf alleen spelen op het hoogste niveau, we zijn alleen maar ECHT tevreden als we een goede bal geslagen hebben. Golf is dus een ‘topsport’!

…geduld hebben

Maar naast lessen, oefenen en spelen vergt golf ook een grote mate van geduld, wat misschien wel het moeilijkste onderdeel van het golfspel is. We doen ons best, soms te veel. We streven naar die ene goede bal en willen eigenlijk de volgende bal net zo goed slaan. Soms lukt dit, andere keren gaat dit mis. We oefenen en oefenen en luisteren naar onze pro. Stapje voor stapje komen we dichter bij ons doel; meer goede ballen slaan.

Als je slechte ballen beter worden dan ga je ook beter spelen, we noemen dit ‘damage controle’. Eerst 15 meter naar rechts en daarna nog maar 5 meter naar rechts is ook een verbetering. We kunnen dit geduld echter niet opbrengen, want we willen de bal namelijk alleen maar recht slaan omdat we weten en de ervaring hebben dat we dit kunnen.

Wat staat nu dat geduld in de weg?

We willen te veel

Ten eerste willen we te veel. Als we weten dat topspelers 5 uur per dag oefenen en wij slaan 1 of 2 keer per week een aantal ballen dan weten we meteen waarom wij nooit zo goed zullen gaan spelen als zij doen. Nu hoeft dit gelukkig ook niet! Maar als topspelers het nodig hebben om onder begeleiding van 3 coaches (swing, short game en mentaal) en een caddy 5 uur per dag te oefenen, zullen wij ons moeten realiseren dat golf een UITERST moeilijke sport is. De golfswing is een zeer complexe beweging en ook nog een heel technische beweging.

Acceptatie

Ten tweede: we accepteren te weinig. Zoals ik al zei, we zijn eigenlijk alleen maar ECHT tevreden met die ene perfecte bal. Maar het blijft voor ons allemaal een spel waarin fouten gemaakt worden. Een spel waarbij we de ene keer meer of minder ‘fouten’ maken dan de vorige of volgende keer.

Meer dan een swinggedachte

En ten derde hebben we bijna altijd meer dan alleen een swinggedachte. We luisteren naar de mensen waar we mee spelen. De opmerkingen die medespelers maken zijn zeker goed bedoeld maar raken zelden of nooit de oorzaak van een fout(je) in de golfswing. Als u bijvoorbeeld te horen krijgt dat u opkijkt tijdens uw swing en u blijft vervolgens te lang naar de bal kijken door uw hoofd doelbewust naar beneden te houden tijdens de golfswing, dan zijn de gevolgen daar.

Bouw uw golfswing stap voor stap op tot een te controleren beweging. Werk samen met uw professional aan een rustige beweging die past bij uw fysieke mogelijkheden! Vraag aan dezelfde professional ‘hoe’ u het beste kunt oefenen. Oefenen moet effectief en zinvol zijn. Alleen maar 100 ballen slaan is goed voordat we gaan spelen maar om uzelf wat aan te leren zal nauwkeurig aandacht moeten worden besteed aan hetgeen u wilt veranderen. Houd vast aan deze gedachte, ook als het even niet lukt. Juist dan is het van groot belang om de aandacht op de juiste plek te richten. Probeer een bepaalde mate van focus te bereiken. Alleen dan is de kans het grootst dat de volgende bal ook goed is.

Nadenken, concentreren, focussen en geduld hebben

Het gaat mij er altijd om dat als ik een bal niet goed sla, dat ik de volgende bal WEL goed sla. En dat vergt nadenken, concentratie, focus en GEDULD.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact