Golfvideo alerts Over ons Nieuws Contact

Oplijnen voor de juiste golfbal richting

Oplijnen voordat u de golfswing gaat maken is moeilijk maar cruciaal om de juiste richting van de golfbal te bepalen. Er wordt vaak te weinig aandacht aan besteed en het leidt daardoor tot veel onnodige fouten.

Naar links en rechts kijken

De reden dat we verkeerd staan opgelijnd is meestal een fysieke reden. De nekwervels zitten dusdanig op elkaar dat we onmogelijk recht naar het doel kunnen kijken als we boven de bal staan.

Als u als rechtshandige golfer het hoofd naar links draait dan kijkt u ook daadwerkelijk naar links. Geruststelling is dat dit dus niets met uw techniek te maken heeft en dat het dus iets is waar iedere golfer in meer of mindere mate last van heeft. We kunnen als we boven de bal staan dus niet in een hoek van 90 graden naar links of rechts kijken. Indien u zich dit beseft dan hebben we zoals gewoonlijk al het begin van de oplossing van het probleem in het oplijnen.

Achter de golfbal staan?

Als u naar het golfen kijkt op televisie dan ziet u de golfspelers altijd achter de golfbal staan kijken. Dit doen ze om voor de golfbal een oriëntatiepunt te zoeken waarop ze kunnen richten. Zie voor de uitleg hierover ook de tekst over het putten.

Op zoek naar het richtpunt voor de bal, zonder het hoofd te draaien

Het is van belang dat u een richtpunt zoekt die zo dicht mogelijk bij de golfbal ligt. De reden hiervan is dat wanneer u boven de golfbal staat u vanuit uw ooghoeken het richtpunt kunt zien zonder uw hoofd te hoeven draaien. Zoek het richtpunt niet verder dan 40 à 50 centimeter voor uw golfbal. Als u het hoofd stil houdt en met uw ogen naar links en naar rechts kijkt, voelt u vanzelf een punt waarop er een bepaalde spanning in uw oogspieren ontstaat. Dit dient u te voorkomen, zorg dat u een richtpunt neemt waarbij u met een ontspannen blik kunt kijken.

De Aim-Mate

Op de foto ziet u het twee-euro muntstuk 50 centimeter voor de bal liggen en de Aim-Mate dezelfde kant op. Vanuit mijn stand kan ik het muntstuk makkelijk zien en dus in alle rust controleren of ik goed sta opgelijnd.

Zoals u kunt zien op de tweede afbeelding, kan de Aim-Mate over de tee heen worden gelegd zodat alles makkelijker wordt. Op de Aim-Mate zelf staat net achter het gaatje een dwars streepje waardoor ik mijn golfclub goed haaks neer kan zetten.

Ook op de green kan ik dit hulpmiddel op twee manieren gebruiken: zowel tussen de golfbal en mijn voeten (zie foto aan de rechtkant), maar ook onder de bal.

Oplijnen instructievideo

De juiste golfrichting bepalen voor uw golfswing

Routine aanleren voor de juiste golfrichting

Nu u de basis weet van het oplijnen is het belangrijk om een routine aan te gaan leren:

  1. Zoek binnen 40 centimeter een richtpunt voor de golfbal.
  2. Zet de golfstok haaks op dit ‘doel’.
  3. Zet uw voeten evenwijdig aan de denkbeeldige lijn die ontstaat tussen de bal en het gekozen richtpunt.
  4. Neem de juiste golfhouding in en voel of u comfortabel staat.
  5. Controleer alles nog een keer.
  6. Kijk naar het doel waar de bal uit moet komen.
  7. Voer uw golfswing uit.

Dit lijken een heleboel stappen om aan te denken, maar als u zeker weet dat u goed staat opgelijnd dan zal de golfswing een stuk rustiger worden en zal uw golfbal de gewenste richting krijgen.

De eerste paar keer dat u deze routine gaat uitvoeren zult u twijfel hebben of u de juiste golfrichting heeft bepaald. Overtuig uzelf van de goede houding door een aantal keer naar het eerder gekozen richtpunt te kijken en krijg vertrouwen dat u juist staat opgelijnd.

Nog beter leren golfen? Stel je vraag aan de PGA pro

Aanhef *
Golftips alert

Golfmeester

Willem de Haes is PGA golfprofessional
en streeft ernaar om jouw golfspel leuker te maken en vragen op een duidelijke manier te beantwoorden.

Golfvraag? Gratis golf video's

Leren golfen zoals het hoort
Contact